Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?

|


Số người truy cập