Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Bài viết > Chi tiết

Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn

Thứ Hai, 30/12/2014 17:48, Lượt xem:2199

"Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn, có gì mà lo, có gì mà sợ, có điều chi nữa mà ngờ!..."
Trích từ Bài diễn thuyết bằng quốc văn của ông Phạm Quỳnh, được Phạm Quỳnh đọc nhân lễ kỷ niệm ngày giỗ Nguyễn Du vào ngày 8 tháng 12 năm 1924 và đăng lại tại Tạp chí Nam Phong số 86.

Bình luận(0)

Bình luận bài viết


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?

|Số người truy cập