Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Bài viết > Chi tiết

"Stay Hungry. Stay Foolish."

Thứ Hai, 30/12/2014 18:28, Lượt xem:2020

"Stay Hungry. Stay Foolish."
(tạm dịch: Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ.)

Câu này được Steve Jobs nhắc đến ở phần cuối trong bài phát biểu tại trường đại học Stanford vào năm 2005.
 

"Stewart and his team put out several issues of “The Whole Earth Catalog,” and then when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words: “Stay Hungry. Stay Foolish.” It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay Hungry. Stay Foolish."

Bình luận(0)

Bình luận bài viết


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?

|Số người truy cập