Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Bài viết > Chi tiết

If You Born Poor Its Not Your Mistake,But If You Die Poor Its Your Mistake

Thứ Hai, 30/12/2014 23:05, Lượt xem:6316

“If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake.” 
(tạm dịch: Sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi của bạn. Nhưng chết trong nghèo khó là lỗi của bạn)

Bình luận(0)

Bình luận bài viết


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?

|Số người truy cập