Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Bài viết > Chi tiết

I learned that courage was not the absence of fear

Thứ Hai, 27/01/2015 18:31, Lượt xem:1778

"I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear." (Tạm dịch : Tôi đã học được rằng can đảm không phải là không sợ hãi, mà là chiến thắng  nỗi sợ hãi. Người can đảm không phải là người không biết sợ, mà là người có thể chế ngự được nỗi sợ ấy.)

Nelson Mandela

Bình luận(0)

Bình luận bài viết


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?

|Số người truy cập