Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Nhạc nhẽo > Chi tiết

Có 0 người đã xem

Bình luận(0)

Bình luận bài viết

Nhạc nhẽo khác


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?

|Số người truy cập